กลับไปหน้ารายชื่อกระทู้ ตอบกลับ เริ่มโพส

วันต้านยาเสพติดโลก 26มิ.ย.

อำเภอท่าปลาได้จัดกิจกรรมวัีนต้านยาเสพติดโลก ณ.อำเภอท่าปลา ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การสาบานตน การแข่งขันฮูลาฮุก การแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน 13 ปี โดยเทศบาลตำบลจริมได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
1.jpg
28 June 2012 16:10
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
กลับไปหน้ารายชื่อกระทู้